Betingelser

Formål
Formålet med Erhvervsakademi Aarhus' jobportal er at matche studerende med relevante praktikpladser, studiejob, fuldtidsjob og projekter.

 

Behandling af persondata og formål
De persondata du indsender, vil blive behandlet af Erhvervsakademi Aarhus. 

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata.

 

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database i vores system. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ved henvendelse til support@cyjobapi.com.

 

Dine rettigheder

Du har som registreret ret til at modtage oplysning om, at vi hos Erhvervsakademi Aarhus indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvordan vi behandler disse oplysninger.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen. Du skal være opmærksom på, at du kan have afgivet samtykke til markedsføring jf. afsnittet længere nede.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du opretter dig, vil din emailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mail adresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mail adresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at logge ind, og redigere oplysninger under “Min Profil".

Erhvervsakademi Aarhus forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

 

Modtagelse af relevante henvendelser
Når du registerer dig i vores database, skal du være opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at Erhvervsakademi Aarhus sender dig mailhenvendelser vedr. karriere- og uddannelsesmuligheder. 

Samtykket hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved at afmelde din profil. Dette kan ske ved at logge ind, og trykke “Deaktiver profil”.

 

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores leverandør CYJobAPI (CompanYoung A/S). Forbindelsen mellem din computer og servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

 

Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre servicen for brugeren.

Dine data vil blive gemt i op til 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

 

Ansvarsfraskrivelse
Erhvervsakademi Aarhus kan ikke gøres ansvarlig for økonomiske tab eller tab af data, som du måtte lide, fordi Erhvervsakademi Aarhus ændrer eller nedlægger portalen eller hvis portalen er utilgængelig i kortere eller længere perioder.

Erhvervsakademi Aarhus kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte.

Erhvervsakademi Aarhus er som mellemmand kun med til at formidle kontakten mellem dig og tredjemand. Erhvervsakademi Aarhus kan således ikke holdes ansvarlig for den kommunikation eller de aftaler der indgås mellem dig og tredjemand.

 

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning.